Site announcements

Hình của Tuan Anh Nguyen
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC VẼ KỸ THUẬT
Bởi Tuan Anh Nguyen - Thursday, 22 November 2018, 7:01 AM
 
CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀO KHÓA HỌC VẼ CƠ BẢN VÀ CHUYÊN NGÀNH
1. Tạo tài khoản nếu chưa có
    Đăng nhập 
http://spability.cscvn.com:8080/moodle/course/view.php?id=3
sau khi tạo tài khoản sv phải vào email kích hoạt và phải nhớ mât khẩu của mình.
2. Vào khóa học 
3.Vào đúng khóa học, nhập mã enrolmen key ...
Đọc phần còn lại của chủ đề
(102 từ)
 
Hình của Admin User
Website đang xây dựng
Bởi Admin User - Tuesday, 13 November 2018, 4:03 PM
 

Website này đang trong quá trình xây dựng, có thể xuất hiện lỗi, sinh viên gặp khó khăn hãy liên hệ với giáo viên hướng dẫn.