Site announcements

Hình của Tuan Anh Nguyen
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC VẼ KỸ THUẬT F1
Bởi Tuan Anh Nguyen - Thursday, 22 November 2018, 7:01 AM
 

SINH VIÊN CÁC LỚP HỌC SAU ĐĂNG KÝ VÀO KHÓA HỌC HH-VKT :

1. Tạo tài khoản nếu chưa có

    Đăng nhập 

2. Vào khóa học http://spability.cscvn.com:8080/moodle/course/view.php?id=3

3.Dùng mã vào khóa học với quy ước sau:

+ Lớp Kinh tế xây dựng 1- K59         sử dụng mã  XD1
+ Lớp Khai thác vận tải - K59    ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(87 từ)
 
Hình của Admin User
Website đang xây dựng
Bởi Admin User - Tuesday, 13 November 2018, 4:03 PM
 

Website này đang trong quá trình xây dựng, có thể xuất hiện lỗi, sinh viên gặp khó khăn hãy liên hệ với giáo viên hướng dẫn.