Site announcements

Picture of Tuan Anh Nguyen
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC VẼ KỸ THUẬT
by Tuan Anh Nguyen - Thursday, 22 November 2018, 7:01 AM
 
CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀO KHÓA HỌC VẼ CƠ BẢN VÀ CHUYÊN NGÀNH
1. Tạo tài khoản nếu chưa có
    Đăng nhập 
http://spability.cscvn.com:8080/moodle/course/view.php?id=3
sau khi tạo tài khoản sv phải vào email kích hoạt và phải nhớ mât khẩu của mình.
2. Vào khóa học 
3.Vào đúng khóa học, nhập mã enrolmen key ...
Read the rest of this topic
(102 words)
 
Picture of Admin User
Website đang xây dựng
by Admin User - Tuesday, 13 November 2018, 4:03 PM
 

Website này đang trong quá trình xây dựng, có thể xuất hiện lỗi, sinh viên gặp khó khăn hãy liên hệ với giáo viên hướng dẫn.