Site announcements

Picture of Admin User
Website đang xây dựng
by Admin User - Tuesday, 13 November 2018, 4:03 PM
 

Website này đang trong quá trình xây dựng, có thể xuất hiện lỗi, sinh viên gặp khó khăn hãy liên hệ với giáo viên hướng dẫn.

(Edited by Tuan Anh Nguyen - original submission Tuesday, 13 November 2018, 4:03 PM)

(Edited by Tuan Anh Nguyen - original submission Thursday, 10 June 2021, 2:16 PM)

 
Picture of Tuan Anh Nguyen
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
by Tuan Anh Nguyen - Thursday, 22 November 2018, 7:01 AM
 
SINH VIÊN CÁC LỚP HỌC SAU ĐĂNG KÝ VÀO KHÓA HỌC CỦA  HH-VKT :
1. Tạo tài khoản nếu chưa có
    Đăng nhập 
http://spability.cscvn.com:8080/moodle/course/view.php?id=3
sau khi tạo tài khoản sv phải vào email kích hoạt và phải nhớ mât khẩu của mình.
2. Vào khóa học (F1,F2Ctrinh,F2Cokhi)
3.Dùng mã (enrolmen key) vào khóa học theo quy ước của giảng viên.