ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA KHẢ NĂNG HÌNH DUNG KHÔNG GIAN

Theo ý kiến cá nhân bạn, khi được hỗ trợ bởi công cụ e-learning cho việc học, luyện tập và kiểm tra trực tuyến bằng các tài liệu phát triển tư duy không gian, thì cảm nhận mức độ hiệu quả đối với việc học học phần Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật của bạn như thế nào ?

Sorry, only enrolled users are allowed to make choices.

The results are not currently viewable.