lỗ xuyên

Giao xuyên của các khối hình cần được quan sát tỉ mỉ.