Site announcements

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC VẼ KỸ THUẬT

 
Picture of Tuan Anh Nguyen
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC VẼ KỸ THUẬT
by Tuan Anh Nguyen - Thursday, 22 November 2018, 7:01 AM
 
CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀO KHÓA HỌC VẼ CƠ BẢN VÀ CHUYÊN NGÀNH
1. Tạo tài khoản nếu chưa có
    Đăng nhập 
http://spability.cscvn.com:8080/moodle/course/view.php?id=3
sau khi tạo tài khoản sv phải vào email kích hoạt và phải nhớ mât khẩu của mình.
2. Vào khóa học 
3.Vào đúng khóa học, nhập mã enrolmen key theo quy ước của giảng viên.
f1 cơ khí oto  vào f1 nhập mã F1N052021

f1 máy động lực  vào f1 nhập mã F1N152021
Kinh tế xây dựng vào F1 nhập HHVKT2021

F2 kỹ thuật xây dựng vào F2 công trình nhập F2N102021