Site announcements

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC VẼ KỸ THUẬT F1

 
Picture of Tuan Anh Nguyen
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC VẼ KỸ THUẬT F1
by Tuan Anh Nguyen - Thursday, 22 November 2018, 7:01 AM
 

SINH VIÊN CÁC LỚP HỌC SAU ĐĂNG KÝ VÀO KHÓA HỌC HH-VKT :

1. Tạo tài khoản nếu chưa có

    Đăng nhập 

2. Vào khóa học http://spability.cscvn.com:8080/moodle/course/view.php?id=3

3.Dùng mã vào khóa học với quy ước sau:

+ Lớp Kinh tế xây dựng 1- K59         sử dụng mã  XD1
+ Lớp Khai thác vận tải - K59            sử dụng mã VT1
+ Lớp Cầu đường bộ 2 - K59             sử dụng mã N07
+ Lớp Kỹ thuật xây dựng 2 - K59      sử dụng mã N015