Site announcements

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

 
Picture of Tuan Anh Nguyen
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
by Tuan Anh Nguyen - Thursday, 22 November 2018, 7:01 AM
 
SINH VIÊN CÁC LỚP HỌC SAU ĐĂNG KÝ VÀO KHÓA HỌC CỦA  HH-VKT :
1. Tạo tài khoản nếu chưa có
    Đăng nhập 
http://spability.cscvn.com:8080/moodle/course/view.php?id=3
sau khi tạo tài khoản sv phải vào email kích hoạt và phải nhớ mât khẩu của mình.
2. Vào khóa học (F1,F2Ctrinh,F2Cokhi)
3.Dùng mã (enrolmen key) vào khóa học theo quy ước của giảng viên.